SLUŽBY

KOMPLEXNÁ SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

V rámci komplexnej správy nehnuteľností, spoločnost MG-service, s.r.o. zabezpečuje a ponúka pre svojich klientov služby z oblastí:

 • Technická správa budov
  – správa médií a energií, prevádzka a údržba technickej infraštruktúry
 • Služby bežnej prevádzky
  – upratovanie, stráženie, požiarna ochrana
 • Interná a externá administratívna podpora nehnuteľností
  – ekonomika, riadenie pohľadávok, marketing – starostlivosť o zákazníkov

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Prínosom pre vlastníka nehnuteľnosti je:

 1. zníženie nákladov na prevádzku a údržbu nami spravovaných objektov, čoho výsledkom je maximalizácia zisku
 2. spokojnosť zákazníkov
 3. predlžovanie životnosti spravovaných nehnuteľností