KONTAKT

MG – SERVICE, spol. s r.o.

Slovenská 26
040 01 Košice
www.mgservice.sk

 

Ing. Gabriel Idčán
riaditeľ spoločnosti
tel: + 421 915 987 102
e-mail: idcan@mgservice.sk