O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť MG – service, spol. s.r.o. so sídlom v Košiciach pôsobí na slovenskom trhu od r. 1992 a venuje sa činnostiam, ktoré priamo súvisia s prenájmom nebytových priestorov na podnikateľské účely.

Od roku 2007 poskytuje služby v oblasti komplexnej správy nehnuteľností v cudzom vlastníctve.

Spoločnosť MG-service, s.r.o. spravuje areál podnikateľského centra Slovenská 26, Košice. Jej víziou je prestavba tohto objektu na moderné „business centrum“ využiteľné na prenájom kancelárskych priestorov s nadštandardným vybavením (A+).